-De senaste årens rubriker om olyckor på byggen har inspirerat oss till att förenkla för dem som hyr våra maskiner. Det ska vara enkelt annars riskerar det att inte bli gjort, säger Wille Törnkvist, platschef på Norrköpings Byggmaskiner.

Byggmaskiner-Gruppen Sverige AB med bolagen Norrköpings Byggmaskiner, Linköpings Byggmaskiner och Mark & Byggmaskiner i Stockholm, introducerar möjligheten att läsa säkerhetsblad direkt i mobilen med hjälp av en QR-kod.

-Vi tror att vi är först i Sverige med den här lösningen och hoppas att det ska leda till bättre säkerhet på byggarbetsplatserna., säger Wille Törnkvist, som har lett arbetet.

Branschföreningen Swedish Rental Association tillhandahåller åt sina medlemmar, säkerhetsdatablad, PSI, Personlig Säkerhetsintroduktion. Våra kunder kan nu läsa dem direkt i mobilen i stället för att veckla upp papper när de ska börja arbeta.

PSI: er finns för de flesta maskiner som kan utgöra en säkerhetsrisk för användaren. Det kan handla om buller, skakningar och kemikalier. Andra miljörisker som CO-utsläpp eller läckage finns också beskrivna.

-Det kommer nya PSI: er hela tiden så det är en fördel att ha dem digitalt., säger Wille Törnkvist. Det är byggföretagen som har ansvar att informera sin personal om säkerhet. Men vi gör denna satsning som en service och hoppas på färre olyckor.

 

2017-09-26T10:51:35+02:00 2017-06-02|