R-licens 2020-01-29T10:17:25+01:00

Byggmaskiner-Gruppen Sverige innehar R-licens med licensnummer; 180608

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation.

R-licensinnehavare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling, där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat. Etikpolicyn för R-licens med dess principer utgör ett rättesnöre för hur vi uppträder.

Mer info: https://rlicens.se/org/180608