Katalog > Personligt skydd > Personlig skyddsutrustning > Fallskyddsblock, längd <3 m, med band, ställning

Fallskyddsblock, längd <3 m, med band, ställning

Kategori 98 Personlig skyddsutrustning
SRA-nummer 981862
Exempelfabrikat Fallskyddsblock Miller Turbolite 2,0 m

Offertförfrågan

Antal produkter

Antal dagar

Startdatum

Debitering

Byggdagar