Miljö 2018-02-06T14:03:24+01:00

Miljö

Vår miljöpolicy kan sammanfattas som att vi strävar efter att erbjuda bästa, tillgängliga lösning. Vi har ett dokumenterat miljöledningssystem som huvudsakligen följer ISO standard. Varje år görs rapportering och revision.

Genom ett gott samarbete med vår leverantör av vår IT-lösning, MCS, och branschorganisationen SRA  har vi under 2017 kunnat lansera en enkel lösning för säkrare hantering av våra maskiner hos kunderna. Varje maskin förses med en QR-kod som innehåller maskinens säkerhetsinformation och kan avläsas enkelt i användarens mobiltelefon.