Byggmaskiner – ett rekommenderat företag

Under 2018 har företagen i Byggmaskiner-Gruppen erhållit R-licens. R-licens står för Rekommenderat företag och är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag som har ett etiskt förhållningssätt.

”R-licensföretagare tror på betydelsen av att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhällsutveckling där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.” Så står det på diplomet.

R-licens är inget som man ansöker om utan man blir rekommenderad av andra företag.  Sedan genomförs en granskning innan man får licensen. Alla medarbetare får sen genomgå ett seminarium om vikten av kvalitet och etik i företaget och vad det kan betyda för framgångarna på marknaden och för en själv.

  • Vi vill jobba med ärlighet och öppenhet gentemot såväl kunder som anställda, säger Wille Törnkvist, vice VD och delägare. Självklart följer vi lagar och regler och håller oss till god affärssed. Men det är lika viktigt att vara en bra arbetsgivare som skapar bra stämning och en god arbetsmiljö. R-licensen är egentligen bara ett kvitto på att vi är på rätt spår men det ger oss möjlighet att diskutera och följa upp lite mer systematiskt.

2019-01-11T10:53:05+01:00 2019-01-09|